Lednický minaret je asi 62 metrů vysoká romantická rozhledna. Nachází se v areálu zámeckého parku Lednice a je součástí lednicko-valtického areálu zapsaného na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Jedná se o nejstarší dochovanou rozhlednu na českém území a zároveň o jediný minaret v České republice. Také je to nejvyšší stavba tohoto typu mimo islámské země. Od r. 1958 je na seznamu nemovitých kulturních památek ČR.

Minaret

Hlohovec je vinařská vesnice, ve středu Lednicko-valtického areálu. V písemných pramenech je poprvé připomínána v roce 1414, vznikla ale už ve 13. století. Ves ve válkách 15. století zanikla a byla nově osazena charvátským obyvatelstvem v roce 1570. Noví usedlíci byli na pět let zbaveni veškerých dávek a robot své vrchnosti z rodu Lichtenštejnů, která sídlila na Valticích. K valtickému panství také obec patřila až do zániku patrimoniální správy v roce 1848.

Víno a atrakce

Obec se rozkládá na jižním břehu Hlohoveckého rybníka, jenž je součástí národní přírodní rezervace Lednické rybníky. V těsném okolí obce se rozprostírají vinice. Obec Hlohovec patří do vinařské podoblasti Mikulovské. Místní kolorit tvoří nejen vinice, rybníky a panoramatické výhledy do širokého okolí. Zdejší obyvatelé jsou velice pohostinní a udržují tradice a zvyky svých předků. Milovníci vín jsou zde vždy vřele vítáni.

Janův hrad

Janův hrad, běžně zvaný Janohrad, je umělá zřícenina hradu z počátku 19. století, nacházející se v Lednicko-Valtickém areálu, v katastru města Podivín. Janův hrad je chráněn jako kulturní památka České republiky. Je v majetku České republiky a je zpřístupněný veřejnosti (správu zajišťuje Národní památkový ústav).

Dvakrát ročně se tu pořádají tradiční slovácké krojované hody, které se konají ve svátky jak bývalého, tak současného patrona zdejšího kostela. Tzv. májové hodky probíhají v neděli po svátku sv. Jana Nepomuckého (16. května) a tradiční hody vždy v srpnu v neděli a pondělí po svátku sv. Bartoloměje (24. srpna).

Akce v Hlohovci

Cimbálová muzika zaznívá o přehlídce vín, pravidelně konané na velikonoční neděli v místním kulturním domě.

Za podívanou jistě stojí i každoroční výlov Hlohoveckého rybníka, který bývá zpravidla začátkem listopadu.

Hraniční zámek je klasicistní zámek v Lednicko-valtickém areálu. Budova zámku je situována na západním břehu Hlohoveckého rybníka, přímo na hranici katastrálních území obcí Hlohovec a Lednice. Zámeček je chráněn jako kulturní památka České republiky. Je využíván ke komerčním účelům.

Hraniční zámeček

Rendez-vous

Dianin chrám (též Rendez-vous či Rendezvous) je jeden ze saletů a zároveň loveckých zámečků na území Lednicko-valtického areálu. Nachází se nedaleko Valtic u rybníka Rendezvous v prostoru národní přírodní památky Rendez-vous. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Pohansko u Břeclavi je rozsáhlé velkomoravské hradiště (celková rozloha až 55 ha) z 9. století vybudované na výspě mezi rameny řeky Dyje (v té době protékala východněji než je dnešní řečiště). Areál hradiště je chráněn jako kulturní památka ČR.

Pohansko

Minaret

Lednický minaret je asi 62 metrů vysoká romantická rozhledna. Nachází se v areálu zámeckého parku Lednice a je součástí lednicko-valtického areálu zapsaného na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Jedná se o nejstarší dochovanou rozhlednu na českém území a zároveň o jediný minaret v České republice. Také je to nejvyšší stavba tohoto typu mimo islámské země. Od r. 1958 je na seznamu nemovitých kulturních památek ČR.

Víno a atrakce

Hlohovec je vinařská vesnice, ve středu Lednicko-valtického areálu. V písemných pramenech je poprvé připomínána v roce 1414, vznikla ale už ve 13. století. Ves ve válkách 15. století zanikla a byla nově osazena charvátským obyvatelstvem v roce 1570. Noví usedlíci byli na pět let zbaveni veškerých dávek a robot své vrchnosti z rodu Lichtenštejnů, která sídlila na Valticích. K valtickému panství také obec patřila až do zániku patrimoniální správy v roce 1848.

Obec se rozkládá na jižním břehu Hlohoveckého rybníka, jenž je součástí národní přírodní rezervace Lednické rybníky. V těsném okolí obce se rozprostírají vinice. Obec Hlohovec patří do vinařské podoblasti Mikulovské. Místní kolorit tvoří nejen vinice, rybníky a panoramatické výhledy do širokého okolí. Zdejší obyvatelé jsou velice pohostinní a udržují tradice a zvyky svých předků. Milovníci vín jsou zde vždy vřele vítáni.

Janův hrad

Janův hrad, běžně zvaný Janohrad, je umělá zřícenina hradu z počátku 19. století, nacházející se v Lednicko-Valtickém areálu, v katastru města Podivín. Janův hrad je chráněn jako kulturní památka České republiky. Je v majetku České republiky a je zpřístupněný veřejnosti (správu zajišťuje Národní památkový ústav).

Akce v Hlohovci

Dvakrát ročně se tu pořádají tradiční slovácké krojované hody, které se konají ve svátky jak bývalého, tak současného patrona zdejšího kostela. Tzv. májové hodky probíhají v neděli po svátku sv. Jana Nepomuckého (16. května) a tradiční hody vždy v srpnu v neděli a pondělí po svátku sv. Bartoloměje (24. srpna).

Cimbálová muzika zaznívá o přehlídce vín, pravidelně konané na velikonoční neděli v místním kulturním domě.

Za podívanou jistě stojí i každoroční výlov Hlohoveckého rybníka, který bývá zpravidla začátkem listopadu.

Hraniční zámeček

Hraniční zámek je klasicistní zámek v Lednicko-valtickém areálu. Budova zámku je situována na západním břehu Hlohoveckého rybníka, přímo na hranici katastrálních území obcí Hlohovec a Lednice. Zámeček je chráněn jako kulturní památka České republiky. Je využíván ke komerčním účelům.

Rendez-vous

Dianin chrám (též Rendez-vous či Rendezvous) je jeden ze saletů a zároveň loveckých zámečků na území Lednicko-valtického areálu. Nachází se nedaleko Valtic u rybníka Rendezvous v prostoru národní přírodní památky Rendez-vous. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Pohansko

Pohansko u Břeclavi je rozsáhlé velkomoravské hradiště (celková rozloha až 55 ha) z 9. století vybudované na výspě mezi rameny řeky Dyje (v té době protékala východněji než je dnešní řečiště). Areál hradiště je chráněn jako kulturní památka ČR.