Hlohovec: víno a atrakce

Hlohovec je vinařská vesnice, ve středu Lednicko-valtického areálu. V písemných pramenech je poprvé připomínána v roce 1414, vznikla ale už ve 13. století. Ves ve válkách 15. století zanikla a byla nově osazena charvátským obyvatelstvem v roce 1570. Noví usedlíci byli na pět let zbaveni veškerých dávek a robot své vrchnosti z rodu Lichtenštejnů, která sídlila na Valticích. K valtickému panství také obec patřila až do zániku patrimoniální správy v roce 1848.

Obec se rozkládá na jižním břehu Hlohoveckého rybníka, jenž je součástí národní přírodní rezervace Lednické rybníky. V těsném okolí obce se rozprostírají vinice. Obec Hlohovec patří do vinařské podoblasti Mikulovské. Místní kolorit tvoří nejen vinice, rybníky a panoramatické výhledy do širokého okolí. Zdejší obyvatelé jsou velice pohostinní a udržují tradice a zvyky svých předků. Milovníci vín jsou zde vždy vřele vítáni.

Hlohovec je prostě ideálním místem, kde prožijete báječnou dovolenou, ochutnáte moravská vína, budete se toulat po okolí na kole či se vykoupete v místním rybníku.

Akce v Hlohovci

  • Dvakrát ročně se tu pořádají tradiční slovácké krojované hody, které se konají ve svátky jak bývalého, tak současného patrona zdejšího kostela. Tzv. májové hodky probíhají v neděli po svátku sv. Jana Nepomuckého (16. května) a tradiční hody vždy v srpnu v neděli a pondělí po svátku sv. Bartoloměje (24. srpna).
  • Cimbálová muzika zaznívá o přehlídce vín, pravidelně konané na velikonoční neděli v místním kulturním domě.
  • Za podívanou jistě stojí i každoroční výlov Hlohoveckého rybníka, který bývá zpravidla začátkem listopadu.

Atrakce v Hlohovci

  • Hraniční zámeček postavený v roce 1826, v jehož průčelí můžeme číst nápis "Zwischen Österreich und Mähren" a jehož osou procházela hranice mezi Rakouskem a Moravou, která se zde až do roku 1920 procházela. Po rozsáhlé rekonstrukci, ukončené v roce 1996, je v něm umístěna příjemná restaurace, z jejíž terasy je vidět na Hlohovecký rybník, plný chráněného vodního ptactva. Rybník je součástí národní přírodní rezervace Lednické rybníky, vyhlášené již v roce 1953.
  • Západním směrem se nad obcí zvedá kopec Stará hora a na jejím severním úbočí je chráněné území přírodní rezervace Kamenice u Hlohovce, jež je tvořeno pozůstatkem stepního trávníku na třetihorním vápenci.
  • V Hlohovci se křižují značené cyklostezky.